15.01.2021

Zimowe dokarmianie i monitoring zdrowia żubrów w Nadleśnictwie Lutowiska

IV kwartał 2020 roku w Nadleśnictwie Lutowiska to okres realizowania sezonowych prac  w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Stała opieka weterynaryjna polega na obserwacji kondycji i behawioru żubrów w lesie, na łąkach i w miejscach wykładania soli. Przy okazji monitorowania stanu zdrowia notowano liczebność  i strukturę wiekowo – płciową obserwowanych stad. Bardzo nas cieszy, że we wschodniej populacji bieszczadzkiej na terenie Nadleśnictwa Lutowiska nie stwierdzono objawów chorobowych u żubrów i potwierdzono ich dobrą kondycję. W listopadzie zakupiono 130 ton karmy dla żubrów, w tym 60 ton buraków cukrowych, 48 ton sianokiszonki, 2 tony soli lizawkowej, 10 ton balotów z wysłodków buraczanych oraz 10 ton granulatu. Część karmy rozwieziono na miejsca dokarmiania, a dokarmianie największych europejskich ssaków ma na  celu minimalizowanie szkód na powierzchniach leśnych. Co więcej pozwala ono na łatwiejszą obserwację, a co za tym idzie na dokładniejszą ocenę zdrowotną żubrów.

Adrianna Natanek

Autor zdjęć: Katarzyna Borek