Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe

Aktualności

“Kulturalny Czwartek” w Muzeum SGGW

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w Muzeum SGGW kolejne spotkanie z cyklu „Kulturalny czwartek” pod intrygującym tytułem: „Czy żubr ma coś wspólnego z cebulą?”. Gościem spotkania była Pani Prof. dr hab. Wanda Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach, ekspert w ochronie żubrów w Polsce i Europie, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Pani...

Czytaj więcej >

From wisent to the lab and back again—a complex SNP set for population management as an effective tool in European bison conservation

Od żubra do laboratorium i z powrotem — kompleksowy zestaw markerów SNP do zarządzania populacją jako skuteczne narzędzie ochrony żubrów Autorzy badań wskazali właściwe zarządzanie i monitoring genetyczny współczesnej populacji żubra (Bison bonasus) jako jedne z najważniejszych zadań związanych z ochroną tego gatunku. Celem przeprowadzonych badań było stworzenie panelu markerów SNP (polimorfizmu pojedynczego nukleotydu),...

Czytaj więcej >

Tworzymy matapopulację – „Głos Lasu”, grudzień 2022

W grudniowym „Głosie Lasu” przeczytamy  ciekawy wywiad Małgorzaty Kołodziejczyk z profesor Wandą Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, koordynatorem merytorycznym projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (2019–2023), prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów o zbliżającym się stuleciu restytucji żubra i rozwoju jego populacji w Polsce.   ” Liczebność światowej populacji żubra...

Czytaj więcej >

Wszystkie Aktualności >>

ILE JEST ŻUBRÓW W POLSCE?

Żubr 2429

Według danych z Księgi Rodowodowej Żubrów z roku 2021 w Polsce żyły 2429 żubry. W hodowlach zamkniętych – 206 żubrów, w stadach wolnych – 2223 żubrów.

PARTNERZY PROJEKTU