Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe

Aktualności

Temporal trends in skull morphology of the European bison from the 1950s to the present day

Czasowe trendy w morfologii czaszki żubra od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności Celem pracy było ustalenie, czy cechy kraniometryczne czaszki żubra i ich proporcje są stałe, czy też zmieniają się w czasie. W sumie przebadano 1097 czaszek żubrów, przechowywanych w zbiorach Instytutu Biologii Ssaków PAN i SGGW. Wykazano, że prawie wszystkie badane wymiary czaszki mają tendencję...

Czytaj więcej >

Zapraszamy na jubileuszową konferencję naukową!

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice oraz z SGGW zaprasza na jubileuszową konferencję naukową: STO LAT RESTYTUCJI ŻUBRA TERMIN:    6 – 8 września 2023 Celem, jak co roku, jest podzielenie się informacjami, zarówno praktycznymi jak i wynikami badań, dotyczącymi żubra. Będzie to dwudzieste, jubileuszowe, międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się w Centrum Aktywnego...

Czytaj więcej >

The relationship between inbreeding and fitness is different between two genetic lines of European Bison

Związek między chowem wsobnym a cechami przystosowawczymi jest różny w przypadku dwóch linii genetycznych żubra Celem badań było przedstawienie poziomu inbredu w obrębie obu linii genetycznych żubra (białowieskiej: LB, oraz białowiesko-kaukaskiej: LC) oraz analiza wpływu chowu wsobnego na przeżywalność w pierwszym miesiącu życia. W badaniach Autorka wykorzystała regresję logistyczną. W analizie uwzględniono wyłącznie zwierzęta...

Czytaj więcej >

Wszystkie Aktualności >>

ILE JEST ŻUBRÓW W POLSCE?

Żubr 2429

Według danych z Księgi Rodowodowej Żubrów z roku 2021 w Polsce żyły 2429 żubry. W hodowlach zamkniętych – 206 żubrów, w stadach wolnych – 2223 żubrów.

PARTNERZY PROJEKTU