Żubry

Perspektywy

30.11.2017

Od początku najistotniejszym celem restytucji żubra było powiększenie populacji gatunku poprzez wzrost liczby stad zarówno w niewoli, jak i na wolności. Pomimo niewątpliwych sukcesów tego programu, cel ten jest nadal aktualny, a gatunek wciąż zagrożony. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody...

Czytaj więcej >

Związki socjalne i aktywność

30.11.2017

Żubr jest zwierzęciem stadnym. Dorosłe krowy, cielęta oraz młodzież obu płci tworzą grupy mieszane. Przewodnikiem takiej grupy jest starsza, doświadczona krowa. W sezonie wegetacyjnym grupy mieszane składają się z kilkunastu zwierząt, w zimie tworzą się większe ugrupowania w miejscach dokarmiania....

Czytaj więcej >

Rozród

30.11.2017

U większości samic pierwsze wycielenie jest notowane w czwartym roku życia, ale część samic (około 10%) cieli się wcześniej, w wieku 3 lat. Samce zaczynają dojrzewać w trzecim roku życia (wyjątkowo wcześniej), wszystkie byki w wieku 4 lat są już...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu