Żubry

Perspektywy

30.11.2017

Od początku najistotniejszym celem restytucji żubra było powiększenie populacji gatunku poprzez wzrost liczby stad zarówno w niewoli, jak i na wolności. Pomimo niewątpliwych sukcesów tego programu, cel ten jest nadal aktualny, a gatunek wciąż zagrożony. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody...

Czytaj więcej >

Wyjaśnienie pochodzenia dwóch linii genetycznych

30.11.2017

Po zbadaniu rodowodów współcześnie żyjących żubrów okazało się, że wywodzą się one od 12 założycieli. Jeden z założycieli to nr 100 Kaukasus – przedstawiciel podgatunku kaukaskiego, pozostałe 4 samce i 7 samic to żubry nizinne. Potomstwo żubra kaukaskiego, czyli mieszańce...

Czytaj więcej >

Związki socjalne i aktywność

30.11.2017

Żubr jest zwierzęciem stadnym. Dorosłe krowy, cielęta oraz młodzież obu płci tworzą grupy mieszane. Przewodnikiem takiej grupy jest starsza, doświadczona krowa. W sezonie wegetacyjnym grupy mieszane składają się z kilkunastu zwierząt, w zimie tworzą się większe ugrupowania w miejscach dokarmiania....

Czytaj więcej >

Rozród

30.11.2017

U większości samic pierwsze wycielenie jest notowane w czwartym roku życia, ale część samic (około 10%) cieli się wcześniej, w wieku 3 lat. Samce zaczynają dojrzewać w trzecim roku życia (wyjątkowo wcześniej), wszystkie byki w wieku 4 lat są już...

Czytaj więcej >

Różnice wymiarów i masy ciała

30.11.2017

Dorosły byk waży średnio 747 kg, od 580 do 920 kg. Dorosła krowa ma mniejszą masę ciała, wynoszącą średnio 460 kg, od 320 do 640 kg. Dymorfizm płciowy jest też widoczny w wysokości w kłębie (mierzonej w najwyższym punkcie kłębu),...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu