Kontakt

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Czyżewska

koordynator projektu

prof. dr hab. Wanda Olech

koordynator merytoryczny projektu

Krystyna Cielniak

koordynator administracyjny projektu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dla mediów:

Paulina Król

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych