23.02.2021

Woda dla żubrów w Nadleśnictwie Bielsk

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim w IV kwartale 2021 roku rozpoczęło zimowe dokarmianie żubrów. Tegoroczna zima z większą niż w ostatnich latach grubością pokrywy śnieżnej, pokazuje jak duże znaczenie ma takie działanie. W obecnym sezonie żubry chętnie odwiedzają wypełnione sianem brogi i inne miejsca dokarmiania. W grudniu 2020 roku Nadleśnictwo wyłożyło połowę z 15 ton przewidzianej na ten sezon karmy w postaci siana, buraków i soli.

Występujące na terenie Nadleśnictwa żubry korzystają również z tworzonej przez leśników infrastruktury wodnej. Począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku, czyli od początków wielkich zalesień, realizowany jest tu program budowy sieci niewielkich zbiorników wodnych gromadzących wody powierzchniowe i zasilające je najpłycej położone wody podziemne. Przed zalesianiem powierzchni, w lokalnych zagłębieniach terenowych wykonywane były sposobem gospodarczym zbiorniki wodne, których sąsiedztwo obsadzone zostało wieloma gatunkami drzew i krzewów. Wybudowane sztucznie zbiorniki stopniowo znaturalizowały się, wkomponowując się w otoczenie i wpływając na jego wygląd. Utworzyły one korzystne warunki życia dla wielu roślin i zwierząt. Do tej pory wybudowano ponad 100 takich zbiorników rozsianych po terenie całego Nadleśnictwa. Śródleśne oczka wodne tworzone w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” stanowią rezerwuary wody, co ma istotny wpływ na ekosystem leśny zwłaszcza w kontekście postępujących zmian klimatu i konieczności przystosowania do nich.

fot. Jan Jakubowski, Marcin Romańczuk