26.02.2021

Zimowe wieści z Nadleśnictwa Lesko

W IV kwartale 2020 r. prowadzony był stały monitoring żubrów bytujących na terenie nadleśnictwa. Aktualnie żubry występują na terenie 7, spośród 17 leśnictw, lecz coraz częściej pojawiają się w północnej części Nadleśnictwa Lesko, w okolicach terenów zurbanizowanych. W ostatnim kwartale ubiegłego roku obserwowano pojedyncze osobniki lub niewielkie stada żubrów na terenie nadleśnictwa. Oprócz monitoringu zdrowia prowadzono także obserwacje pod kątem obecności dużych drapieżników w pobliżu żubrów, oraz preferowanych siedlisk.  Na przełomie października i listopada miały miejsce dwa upadki i jedna eliminacja żubra. W dniu 07 października na terenie leśnictwa Szczawne przeprowadzony został odstrzał żubra – byka w wieku około 6 lat o masie około 650 kg. Powodem eliminacji było otwarte złamanie kości pęcinowej kończyny lewej tylnej. W dniu 16 października 2020 r. na obszarze leśnictwa Mokre została przeprowadzona sekcja padłego żubra, byka w wieku ok. 10 lat o masie ok. 650 kg. Można przypuszczać, że padnięcie żubra miało miejsce w dniach 7 – 9 października. Kolejna sekcja padłego żubra miała miejsce na terenie leśnictwa Nowosiółki w dniu 06.11.2020 r.. Żubr ważył ok. 650 kg i był w wieku ok. 11 lat. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci były zmiany w układzie pokarmowym. Żubr padł prawdopodobnie w dniach 29 – 30 października.

Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe rozwieziono zakupioną karmę przeznaczoną na zimowe dokarmianie żubrów.  Fotopułapki zakupione w ramach projektu są wykorzystywane na bieżąco, sukcesywnie wywieszane w miejscach koncentracji żubrów, miejscach dokarmiania oraz na trasach migracyjnych.

Sporządził: Marek Woskowicz

Fot. Ryszard Stasiewicz