26.03.2021

Żubry z Puszczy Boreckiej założycielami nowych populacji w kraju i na świecie

Po sukcesie projektu reintrodukcji żubrów w Puszczy Augustowskiej leśnicy we współpracy z SGGW dokonali przemieszczenia kolejnych grup żubrów ze stada wolnościowego w Puszczy Boreckiej.

W Nadleśnictwie Borki przeprowadzono prace mające na celu wyselekcjonowanie odpowiednich osobników ze stada wolnego. Proces ten polegał za zanęcaniu wolnościowego stada żubrów do dobrowolnego przejścia przez zagrodę, w trakcie którego odławiane są odpowiednie osobniki.

Przed każdym transportem żubry poddaje się badaniom, niektórym osobnikom założone zostały również obroże telemetryczne.

Jednym z miejsc, do których w styczniu 2021 roku przewieziono 7 żubrów (2 byki i5 krów)  są Lasy Janowskie. Drugim miejscem reintrodukcji tego gatunku są lasy Puszczy Rominckiej Nadleśnictwa Gołdap. Do zagrody aklimatyzacyjnej przewieziono już 4 żubry (1 byka, 3 krowy).

 

Dobieranie osobników do stad założycielskich nie jest przypadkowe. Jedną z zasad tworzenia grup do reintrodukcji jest ta, że w grupie powinny znaleźć się osobniki żyjące na wolności, zajmujące ważną pozycję w hierarchii. Stado musi również charakteryzować się właściwą strukturą wiekowo-płciową. Najlepiej, aby w grupie założycielskiej były osobniki w różnym wieku i z przewagą samic. Gwarantuje to powodzenie rozwoju stada w przyszłości.

Tworzenie niewielkich populacji żubra jest jednym z najważniejszym założeń dalszej ochrony i zachowania gatunku.

Działania te realizowane są w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej  z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności.

Tekst Adrian Łuka

Zdjęcia Archiwum Nadleśnictwa Borki