14.06.2021

Konferencja prezentująca kamienie milowe projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

2 czerwca br. odbyła się konferencja prezentująca rezultaty i działania projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, dofinansowanego z Unii Europejskiej z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności. W konferencji online uczestniczyło niemal 120 osób. Wydarzenie swoim udziałem uświetnili m.in. Pan Paweł Sałek Doradca Prezydenta RP, Sekretarze Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a także Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Projekt Kompleksowa ochrona żubra w Polsce jest realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), 25 jednostek Lasów Państwowych i Białowieski Park Narodowy. Jego celem jest zwiększenie zasięgu i liczebności populacji żubra i poprawa dobrostanu tego gatunku. W bieżącym roku utworzone zostały dwa nowe wolne stada żubrów a od początku projektu zrealizowano wiele zadań w ramach czynnej ochrony gatunku.  Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i potrwa do 2023, a zatem projekt znajduje się dokładnie na półmetku realizacji.

Konferencja była doskonałą okazją do naświetlenia szerszego kontekstu zarządzania gatunkiem i istotnej roli jaką w ochronie czynnej pełnią Lasy Państwowe.

Więcej o projekcie i  konferencji przeczytać można stronie internetowej

fot. SGGW