14.07.2021

Krowa z hodowli w Kiermusach dołączyła do wolnego stada w Lasach Janowskich

Stado wolnościowe tworzące subpopulację żubra w Lasach Janowskich przyjęło do swojego grona roczną żubrzycę o imieniu POSMYKAŁKA nr rod. 14941. Młoda krowa pochodzi z likwidowanej hodowli w Kiermusach.
W dniu 10 maja  po dopełnieniu wszystkich formalności SMŻ przetransportowało POSMYKAŁKĘ do zagrody adaptacyjnej w Lasach Janowskich. Już w nocy z 12 na 13 maja stado pojawiło się przy zagrodzie by poznać przybysza.
Gdy brama zagrody została otwarta młoda żubrzyca bardzo naturalnie dołączyła do stada. Obecnie jest widywana w stadzie liczącym 9 osobników. W ostatnim czasie przebywało ono wyłącznie na terenie lasu krążąc pomiędzy dwoma rzeczkami Rakową i Branewka górna.
Utworzenie stada wolnościowego żubrów z Lasach Janowskich możliwe było dzięki dofinasowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności.
fot. Waldemar Kuśmierczyk