30.11.2017
Należy do rzędu parzystokopytnych (Artiodactyla), podrzędu przeżuwaczy (Ruminantia), rodziny pustorogich (Bovidae), rodzaju Bison.

Warsztaty na temat żubra w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

28 listopada 2017 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się warsztaty dotyczące edukacji na temat żubra. Było to wydarzenie skierowane do wszystkich edukatorów przyrodniczych, będących jednocześnie partnerami w projekcie „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.

Uczestnictwo potwierdzili przedstawiciele jednostek Lasów Państwowych z nadleśnictw Supraśl, Płaska, Lidzbark, Stuposiany, Browsk, Hajnówka, Bielsk, Białowieża, Czerwony Dwór, Borki, Kobiór i Lutowiska, a także z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy i oczywiście Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ponadto obecni byli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wolińskiego Parku Narodowego.

W przededniu warsztatów odbyła się kolacja integracyjna, na którą zaproszono wszystkich uczestników. Sprzyjała ona wzajemnej wymianie doświadczeń w edukacji przyrodniczej na temat żubrów i pomysłów na dalszą działalność.

Część prelekcyjną rozpoczęła Magdalena Matuszewska ze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów przedstawiając wszystkie wydawnictwa SMŻ i omawiając ich wykorzystanie w działalności edukacyjnej podczas rozmaitych wydarzeń, w których Stowarzyszenie brało udział. Podczas prezentacji pokazano uczestnikom część gadżetów i publikacji broszurowych oraz książkowych, którymi SMŻ posługuje się w działalności edukacyjnej.

Następnie Krystyna Cielniak z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opowiedziała o projektach SGGW dotyczących żubra oraz działalności edukacyjnej prowadzonej w tym temacie.

O edukacji przyrodniczej opowiedzieli także pracownicy Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka, Lutowiska, Kobiór, Stuposiany i przedstawiciele OKL Gołuchów. Zaprezentowali oni przywiezione przez siebie gadżety i wydawnictwa, które używane są podczas zajęć i wydarzeń organizowanych dla dzieci. Poruszono także pozytywny aspekt edukacji osób związanych z Uniwesytetem Trzeciego Wieku.

Małgorzata Czyżewska, koordynator projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” i przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mówiła o działaniach podejmowanych w ramach projektu i planach na przyszłość.

Po wystąpieniach partnerów projektu przewidziano czas na dyskusję, podczas której podsumowano ciekawe pomysły na wydawnictwa i gadżety, które zostaną stworzone na potrzeby projektu.

Po zakończeniu warsztatów dla osób chętnych zorganizowano zwiedzanie Muzeum Leśnictwa znajdującego się na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz tutejszej Pokazowej Zagrody Żubrów.