30.11.2017
Należy do rzędu parzystokopytnych (Artiodactyla), podrzędu przeżuwaczy (Ruminantia), rodziny pustorogich (Bovidae), rodzaju Bison.

Warsztaty na temat żubra w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie