Archiwum autora Redakcja

Dzień Żubra w Lutowiskach

07.08.2023

12 sierpnia 2023 po raz XIV odbędzie się w Lutowiskach Dzień Żubra. Zapowiada się naprawdę ciekawy, żubrowy dzień, podczas którego również  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przygotowało wiele atrakcji.  

Czytaj więcej >

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2023

07.06.2023

W dniu 6 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów brało udział w Dniu Otwartym zorganizowanym z Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jest to coroczne wydarzenie, na które zapraszane są dzieci i młodzież szkolna. W tym roku było ich ponad 2000. Na małych gości odwiedzających ZKP Sułkowice czekało wiele atrakcji: przede wszystkim...

Czytaj więcej >

Lasy dla żubra z Nadleśnictwem Dwukoły

05.06.2023

W niedzielę 4 czerwca na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie leśnicy z Nadleśnictwa Dwukoły wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z uczniami Technikum Leśnego z Iłowa-Osady przygotowali atrakcje dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie związane było z budową kolejnej zagrody pokazowej  żubrów w Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły)....

Czytaj więcej >

Dni SGGW 2023 za nami!

22.05.2023

19 – 20 maja Stowarzyszenie Miłośników Żubrów uczestniczyło się Dniach SGGW w Warszawie. Dni SGGW łączą powagę akademickiej uroczystości, wykłady i spotkania naukowe ze studencką młodością, radością i zabawą. SGGW jest uniwersytetem życia, dotykającym w swej działalności najistotniejszych jego aspektów. To uczelnia zawsze otwarta na mieszkańców Warszawy...

Czytaj więcej >

Dzień z żubrem w Raciborzu

19.05.2023

We czwartek 18 maja w Raciborzu Stowarzyszenie Miłośników Żubrów wraz z Nadleśnictwem Rybnik, Nadleśnictwem Kobiór oraz Parkiem w Pszczynie zorganizowało warsztaty plastyczne dla najmłodszych, oraz prelekcje dla dzieci i dorosłych na temat żubrów. Wydarzenie na Rynku oraz w Raciborskim Centrum Kultury miało związek z powstającą zagrodą żubrów w Raciborzu-Brzeziu. Mięliśmy okazję dowiedzieć się...

Czytaj więcej >

100 lat ochrony żubrów w Polsce – warsztaty Kraków

20.04.2023

W tym roku obchodzimy 100 lecie restytucji żubra, gatunku który zniknął z lasów na ponad 30 lat. Dzięki pracy wielu ludzi i instytucji udało się żubra uratować, jego populacja liczy około 10 tysięcy osobników, a co czwarty żubr żyje w naszym kraju. Świętowanie rocznicy to dobry moment do robienia planów...

Czytaj więcej >

Genetic diversity of wisent Bison bonasus based on STR loci analyzed in a large set of samples

11.04.2023

Różnorodność genetyczna u żubra Bison bonasus na podstawe analizy loci STR w dużym zestawie próbek Celem pracy było przedstawienie i podsumowanie wieloletniego monitoringu genetycznego prowadzonego na światowej populacji żubra. W badaniach zgenotypoano 2227 żubrów z dwóch linii genetycznych (LC i LB) i różnych populacji, analizując 10 loci mikrosatelitarnych. Stwierdzono niski poziom...

Czytaj więcej >

Analysis of the genetic diversity of the European bison (Bison bonasus) population in Lithuania

04.04.2023

Analiza zmienności genetycznej populacji żubra (Bison bonasus) na Litwie Celem badań była ocena zmienności i struktury genetycznej żubrów na Litwie w oparciu o markery mikrosatelitarne i sekwencje mtDNA. Wyniki analizy mikrosatelitarnej wykazały, że populacja litewska (N = 34) ma odmienną strukturę genetyczną, niż osobniki w Polsce (N = 16), Niemczech (N =...

Czytaj więcej >

Temporal trends in skull morphology of the European bison from the 1950s to the present day

26.03.2023

Czasowe trendy w morfologii czaszki żubra od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności Celem pracy było ustalenie, czy cechy kraniometryczne czaszki żubra i ich proporcje są stałe, czy też zmieniają się w czasie. W sumie przebadano 1097 czaszek żubrów, przechowywanych w zbiorach Instytutu Biologii Ssaków PAN i SGGW. Wykazano, że prawie wszystkie...

Czytaj więcej >

The relationship between inbreeding and fitness is different between two genetic lines of European Bison

16.03.2023

Związek między chowem wsobnym a cechami przystosowawczymi jest różny w przypadku dwóch linii genetycznych żubra Celem badań było przedstawienie poziomu inbredu w obrębie obu linii genetycznych żubra (białowieskiej: LB, oraz białowiesko-kaukaskiej: LC) oraz analiza wpływu chowu wsobnego na przeżywalność w pierwszym miesiącu życia. W badaniach Autorka wykorzystała regresję...

Czytaj więcej >

Widespread habitat for Europe’s largest herbivores, but poor connectivity limits recolonization

06.03.2023

Pomimo szerokiej dostępności, izolacja siedlisk w Europie pozostaje ograniczeniem dla rekolonizacji największych roślinożerców Celem badań była ocena możliwości i ograniczeń w poszerzaniu zasięgu dwóch największych europejskich roślinożerców: żubra (Bison bonasus) i łosia (Alces alces). Autorzy zidentyfikowali duży potencjał w zakresie przywracania dużych roślinożerców i ich funkcjonalnych...

Czytaj więcej >

Medal im. Prof. Tadeusza Vetulaniego dla Pani Prof. Wandy Olech

01.03.2023

W dniu 24 lutego 2023 roku, Profesor dr hab. Wanda Olech została uhonorowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Medal został przyznany „za dokonania na rzecz programów hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych”. Ponadto uzasadniono, że Pani Profesor Wanda Olech...

Czytaj więcej >

The effect of European Bison (Bison bonasus) translocations on the persistence and genetic diversity of ex situ herds — a modelling study

20.02.2023

Wpływ przewozów żubrów (Bison bonasus) na trwałość i różnorodność genetyczną stad ex situ — badanie modelowe Celem pracy było oszacowanie parametrów migracji we współczesnej metapopulacji żubrów ex situ, aby w ramach badań modelowych ustalić udział osobników nadliczbowych w hipotetycznych stadach. Za osobniki nadliczbowe uznawano takie, które mogły...

Czytaj więcej >

Spoty edukacyjne o żubrach – odcinek 3 – „Jak SGGW, BPN i Lasy Państwowe chronią żubra zimą?”

07.02.2023

Chcesz się dowiedzieć, jak chronimy żubry zimą? – zapraszamy do obejrzenia trzeciego filmu z cyklu „Spoty edukacyjne o żubrach”. Jest to jeden z dziesięciu spotów edukacyjnych podnoszących ciekawe i istotne kwestie z życia żubrów.     Spoty zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” współfinansowanego z Unii Europejskiej...

Czytaj więcej >

“Kulturalny Czwartek” w Muzeum SGGW

24.01.2023

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w Muzeum SGGW kolejne spotkanie z cyklu „Kulturalny czwartek” pod intrygującym tytułem: „Czy żubr ma coś wspólnego z cebulą?”. Gościem spotkania była Pani Prof. dr hab. Wanda Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach, ekspert w ochronie żubrów w Polsce i Europie, prezes...

Czytaj więcej >

From wisent to the lab and back again—a complex SNP set for population management as an effective tool in European bison conservation

16.01.2023

Od żubra do laboratorium i z powrotem — kompleksowy zestaw markerów SNP do zarządzania populacją jako skuteczne narzędzie ochrony żubrów Autorzy badań wskazali właściwe zarządzanie i monitoring genetyczny współczesnej populacji żubra (Bison bonasus) jako jedne z najważniejszych zadań związanych z ochroną tego gatunku. Celem przeprowadzonych badań było stworzenie panelu...

Czytaj więcej >

Fot. Nadl. Janów Lubelski

Tworzymy matapopulację – „Głos Lasu”, grudzień 2022

21.12.2022

W grudniowym „Głosie Lasu” przeczytamy  ciekawy wywiad Małgorzaty Kołodziejczyk z profesor Wandą Olech z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, koordynatorem merytorycznym projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (2019–2023), prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów o zbliżającym się stuleciu restytucji żubra i rozwoju jego populacji w Polsce....

Czytaj więcej >

Nowe spoty edukacyjne o żubrach – odcinek 1 – „Dlaczego dokarmiamy żubry?”

19.12.2022

Zapraszamy do obejrzenia 10 krótkich filmów edukacyjnych o żubrach. Filmy zrealizowano w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności. Poruszają one kluczowe dla ochrony żubra problemy. Wszystkie spoty znajdują się na kanale YouTube Stowarzyszenie Miłośników Żubrów...

Czytaj więcej >

O żubrach na forum – „Głos Lasu”, październik 2022

10.10.2022

XIX międzynarodowa konferencja „Powrót żubra do Lasów janowskich” odbyła się 8 – 9 września 2022 roku w trybie hybrydowym: na miejscu w Janowie Lubelskim oraz online. W październikowym wydaniu „Głosu Lasu” znajdziemy informacje na temat tego ważnego wydarzenia. Pełną treść artykułu udostępniamy TUTAJ  

Czytaj więcej >

Podróżujące żubry – „Głos Lasu” maj-czerwiec 2022

28.05.2022

„Transport żubrów to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Należy zadbać o każdy szczegół, aby podróż dla przewożonych zwierząt była i bezpieczna, i jak najmniej stresująca. Tym bardziej że trasy do pokonania bywają bardzo długie i męczące. W jakim celu podróżują żubry? Czy skomplikowana koordynacja starań i wysiłku wielu osób i instytucji...

Czytaj więcej >

The European bison (Bison bonasus) as an indicatory species for the circulation of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in natural foci in Poland

12.11.2021

Żubr (Bison bonasus) jako gatunek wskaźnikowy cyrkulacji wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) w naturalnych ogniskach w Polsce Autorzy przeprowadzili ocenę narażenia największego europejskiego roślinożercy, żubra (Bison bonasus) na zakażenie TBEV. Oszacowana za pomocą IMMUNOZYM FSME ELISA (PROGEN), całkowita seroprewalencja TBEV wyniosła 62,7% u 335 badanych...

Czytaj więcej >

Mobile application–a powerful tool for monitoring the European bison (Bison bonasus) in its natural habitat

12.09.2021

Aplikacja mobilna – przydatne narzędzie służące monitorowaniu populacji żubra (Bison bonasus) w jego naturalnym środowisku Bezpłatna aplikacja „Obserwator żubrów” monitorująca występowanie żubrów została udostępniona użytkownikom na początku 2019 roku. Każdy użytkownik, po zaobserwowaniu żubra w jego naturalnym środowisku, może dodać swój raport za pomocą telefonu...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu