28.02.2018

Stado założycielskie już w komplecie

Do zagrody aklimatyzacyjnej w Puszczy Augustowskiej trafiła kolejna krowa. Jest to już trzeci w tym miesiącu transport do augustowskiej zagrody adaptacyjnej. Pierwszymi jej mieszkańcami były trzy młode krowy i jeden byk. Następnie w połowie lutego dołączyły jeszcze dwa osobniki – jedna krowa i jeden byk. Krowa z dzisiejszego transportu zamyka stado założycielskie subpopulacji augustowskiej.
Zwierzęta spędzą w zagrodzie kilka tygodni, po czym zostaną wypuszczone na wolność. Krowa została wyposażona w obrożę telemetryczną, co pozwoli nam na śledzenie wędrówek stada już po opuszczaniu zagrody aklimatyzacyjnej.