24.05.2019

Medal im. Wiktora Godlewskiego dla Nadleśnictwa Borki

W dniu wczorajszym pracownicy Nadleśnictwa Borki za opiekę nad populacją borecką żubra zostali wyróżnieni Medalem im. Wiktora Godlewskiego. Nagroda przyznawana jest za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Na przyznanym Nadleśnictwu Borki medalu widnieje dedykacja „za czynną ochronę żubra w Puszczy Boreckiej”. Nagrodę odebrała delegacja Nadleśnictwa – Nadleśniczy Tomasz Gałęzia oraz Krzysztof Żoch. Na wręczeniu nagrody pojawiła się także reprezentacja Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, które otrzymało Medal im. Wiktora Godlewskiego w 2017 roku.

Patronem nagrody jest Wiktor Godlewski, polski przyrodnik, ornitolog i uczestnik Powstania Styczniowego, za udział w którym został zesłany na Syberię. Podczas zesłania nie zaprzestał zgłębiać wiedzy przyrodniczej i ornitologicznej, a wraz z Benedyktem Dybowskim opracował innowacyjną metodę, która umożliwiła pomiar głębokości południowej niecki jeziora Bajkał. Medal imienia Godlewskiego ma za zadanie promocję działań na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia, a więc okolic, w których urodził się Wiktor Godlewski i w które powrócił po Syberii.