20.11.2019

Kolejne warsztaty w Janowie Lubelskiem za nami

14 listopada 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” po raz drugi odbyły się warsztaty na temat czynnej ochrony żubra w związku z planami wsiedlenia tego gatunku na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski. Pięciu prelegentów wygłosiło swoje wystąpienia, których z zainteresowaniem wysłuchało blisko 80 uczestników. Nie obyło się także bez pytań oraz dyskusji. Wstęp na warsztaty był wolny dla wszystkich zainteresowanych. Niezwykle cieszy nas liczna obecność młodzieży z Liceum Ogólnoksztalcącego oraz Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim.

Zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłosników Żubrów warsztaty miały na celu przekazanie lokalnej społeczności przekrojowych informacji o żubrze oraz podzielenia się z doświadczeniami z innych rejonów kraju. Zarówno przebieg warsztatów, jak i plany związane z wsiedleniem żubra spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników spotkania. Zubr jest gatunkiem cieszącym się sympatią społeczeństwa, ale to, jak będzie wyglądało jego współistnienie z ludźmi, zależy w dużej mierze od edukacji społeczeństwa na temat behawioru gatunku oraz informacji o konsekwencjach występowania największego polskiego ssaka w ich sąsiedztwie. Podczas warszatów organizowanych w miejscach, w których planowanowane jest wprowadzenie żubrów, uczestnicy mają okazję nie tylko dowiedzieć się ciekawych faktów o biologii czy historii gatunku, ale również zapoznać się z doświadczeniami nadleśnictw, u których żubr funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, jak  np. w Nadleśnictwie  Borki czy takich, u których występuje on od kilku lat, jak w w Puszczy Augustowskiej. Daje to możliwość skorzystania zarówno z rad doświadczonych hodowców jak i zapoznania się z relacjami „tuż“ po wsiedleniu żubrów.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej oraz zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas warszatów.

Biologia i ekologia żubra.K.Perzanowski 2019

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.O.Kowalik.

Monitoring populacji i siedlisk żubra.D.Klich

Opieka nad wolną populacją żubrów w Puszczy Boreckiej.K.Żoch