04.11.2021

Pathogens with potential impact on reproduction in captive and free-ranging European bison (Bison bonasus) in Poland – a serological survey

Patogeny mające potencjalny wpływ na rozród u żubrów (Bison bonasus) żyjących w niewoli i na wolności w Polsce – badania serologiczne

Autorzy przedstawili wyniki monitoringu stad żubra w zakresie występowania patogenów, które mogą prowadzić do niepowodzeń w rozrodzie. Próbki surowicy od 183 żubrów, pochodzących z różnych części Polski badano na obecność przeciwciał przeciwko Chlamydia spp., Coxiella burnetti, Leptospira interrogans, Neospora caninumToxoplasma gondii. Otrzymane wyniki analizowano dla stad w zagrodach i populacji wolno żyjących, z uwzględnieniem wpływu czynników demograficznych (wiek i płeć).

W badanych próbach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko Chlamydia spp. (36,9%),  N. caninum (20,9% ), T. gondii (13,4%) i Coxiella burnetii (jedna próbka, 0,58%). Żadna próbka nie była pozytywna w kierunku leptospirozy. Ani płeć, ani wiek nie miały istotnego wpływu na występowanie przeciwciał dla zidentyfikowanych gatunków.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: