12.11.2021

The European bison (Bison bonasus) as an indicatory species for the circulation of tick-borne encephalitis virus (TBEV) in natural foci in Poland

Żubr (Bison bonasus) jako gatunek wskaźnikowy cyrkulacji wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) w naturalnych ogniskach w Polsce

Autorzy przeprowadzili ocenę narażenia największego europejskiego roślinożercy, żubra (Bison bonasus) na zakażenie TBEV. Oszacowana za pomocą IMMUNOZYM FSME ELISA (PROGEN), całkowita seroprewalencja TBEV wyniosła 62,7% u 335 badanych żubrów. Na podstawie uzyskanych wyników Autorzy stwierdzili, że seroprewalencja TBEV była istotnie skorelowana z pochodzeniem, grupą wiekową, płcią, typem stada (wolnościowe/w niewoli) i stanem sanitarnym żubrów (zdrowy/selektywnie eliminowany/znaleziony martwy/zabity w wypadku).

Ryzyko seropozytywności TBEV wzrastało z wiekiem i było wyższe u samic i wolno żyjących żubrów. Najwyższą seroprewalencję zaobserwowano w trzech największych wolnych populacjach północno-wschodnich (Puszcza Białowieska, Borecka i Knyszyńska), co odpowiadało największej ilości zachorowań u ludzi w kraju.

Nie stosuje się leczenia przeciwpasożytniczego u wolno żyjących żubrów (z wyjątkiem osobników odławianych w celu translokacji do innych metapopulacji i odrobaczanych w pomieszczeniach kwarantannowych) ze względu na niską skuteczność i możliwość wytworzenia oporności pasożytów.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: