02.12.2021

Szkoleniowy listopad – relacja z warsztatów

Listopad 2021 roku  obfitował w warsztaty i wydarzenia skoncentrowane wokół żubrów.

23 listopada odbyło się szkolenie online „Ochrona populacji żubra w zagrodach”  mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami utworzenia zagrody pokazowej w Kopnej Górze, na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Warsztaty były bezpłatne i ogólnodostępne. Wzięło w nich udział prawie 60 osób, bezpośrednio zainteresowanych gatunkiem. Prelegentami  byli naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Wanda Olech, prof. dr hab. Wojciech Bielecki i dr Daniel Klich, a także lekarz weterynarii z kilkudziesięcioletnim stażem w opiece nad żubrami – Mieczysław Hławiczka. O swoich doświadczeniach w opiece nad żubrami w zagrodzie pokazowej w Mucznem, opowiedział przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany  Marek Brański. Nadleśnictwo Supraśl, będące głównym beneficjentem warsztatów, przedstawiło słuchaczom postępy w budowie zagrody oraz plany na przyszłość. Wprowadzenie żubrów na teren zagrody planowane jest na I kwartał 2023 roku.

Następnego dnia odbyły się warsztaty skierowane do społeczności lokalnej z okolic Mławy, bowiem w Krajewie (Nadleśnictwo Dwukoły) także planowane jest otwarcie zagrody pokazowej żubrów. Wysiedlenie pierwszych zwierząt zgodnie z planami ma się odbyć na początku 2023 roku. W warsztatach tych uczestniczyło ponad 40 osób. Omówiono zarówno historię hodowli żubrów w niewoli jak i  największe zagrożenia dla gatunku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja lekarza weterynarii Mieczysława Hławiczki, dotycząca opieki weterynaryjnej nad żubrami w niewoli. Prelegent opowiedział m.in. o pierwszym w historii udokumentowanym przypadku wyleczenia żubra chorego na Nekrotyczne Zapalenie Napletka. Przekazał także przyszłym hodowcom istotne rady odnośnie zapewnienia zdrowia i dobrostanu żubrów w warunkach ex-situ.

24 listopada odbyły się także warsztaty online dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej Obserwator Żubrów. Tym razem słuchaczami szkolenia byli leśnicy z bieszczadzkich nadleśnictw. Aplikacja umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi dodawanie obserwacji żubrów oraz podgląd dodanych przez inne osoby obserwacji. Każda z obserwacji, przed publikacją zatwierdzana jest przez administratora, aby uniknąć fałszywych zgłoszeń. Aplikacja ma także poziom dostępny tylko dla opiekunów żubrów i naukowców, który umożliwia śledzenie sygnałów z obroży telemetrycznych noszonych przez żubry.

W dniach 24-26 listopada odbyło się także szkolenie stacjonarne skierowane do leśników z bieszczadzkich nadleśnictw. Doświadczeni w odłowach żubrów opiekunowie z północnej Polski wspierali cennymi radami kolegów z Bieszczad. Rezultaty tej wizyty zaowocować mają podczas kolejnych akcji odłowu żubrów z wolności.

Ostatnie listopadowe wydarzenie warsztatowe odbyło się dniu 26 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej Muzeum Łazienki Królewskie. Warsztaty organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów przeprowadzone w kameralnym gronie, pozwoliły uczestnikom poznać gatunek, jego największe zagrożenia oraz działania jakie przez lata wykonują leśnicy i naukowcy w ramach ochrony czynnej żubra. Dużym zainteresowaniem cieszyły się niecodzienne materiały edukacyjne, takie jak czaszka i elementy szkieletu żubrów a także wyjątkowe puzzle, pokazujące budowę anatomiczną żubra.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego z Funduszu Leśnego.

Fot. E. Zagawa