07.01.2022

7 cieląt w augustowskim stadzie

Wolne stado żubrów w Puszczy Augustowskiej utworzono w 2018 roku. Początkowo liczyło ono 8 osobników. Dziś wiemy, że liczba żubrów wzrosła do ok. 20 osobników, przy czym 7 z nich to cielęta. Działania przygotowawcze do utworzenia nowego stada rozpoczęły się już w 2012 roku, kiedy to w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, zbadano  warunki przyrodnicze do utworzenia populacji żubrów. Następnie rozpoczęto prace przygotowawcze oraz wsiedlono stado założycielskie. Całoroczną opiekę nad stadem sprawuje Nadleśnictwo Augustów, które nie tylko żubry dokarmia ale również buduje naturalne wodopoje (12 sztuk), tworzy poletka żerowe dla żubrów (29 ha), buduje brogi i magazyno-paśniki. Prace te sfinansowane są z projektów „Kompleksowa ochrona żubra w przez Lasy Państwowe” (Fundusz Leśny) oraz „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce (środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności).
Fot. Maciej Radomski