20.01.2022

8 żubrów z Polski pojechało do Hiszpanii

10 stycznia w daleką drogę do Hiszpanii wyruszyło 8 żubrów z czterech polskich ośrodków hodowlanych. Przygotowania do ich transportu rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, należało bowiem przebadać zwierzęta oraz uzyskać dokumenty wymagane przed wywozem ich z kraju, takie jak świadectwa weterynaryjne czy zezwolenie na wywóz gatunku objętego ochroną ścisłą od GDOŚ. Miejscami docelowymi były  zarejestrowana w Księdze Rodowodowej Żubrów hodowla La Serreta oraz nowa hodowla w pobliżu miejscowości San Rafael – Finca Venta Cornejo y Las Hoyadas . Obydwie hodowle położone są w hiszpańskiej prowincji Segowia. W La Serreta przebywają obecnie 24 żubry, z których większość pochodzi z Polski. Hodowla ta utrzymuje wyłącznie żubry linii nizinnej. Do wywozu wytypowano żubry z czterech ośrodków w Polsce. Były to POWÓJKA 14393 i POGAJEK 14727 z Zagrody Pokazowej Żubrów w Gołuchowie, POLINKA II 13708  i POSIA 13708  z OHŻ Niepołomice, POTNAR 13713 i PLACUCH 14072 z zagrody w  Pszczynie – Jankowicach (Nadleśnictwo Kobiór)  oraz POZNAJKA 14542 i POLENKA II 14543 z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Żubry podróżowały wspólną ciężarówką jednak każdy osobnik w osobnej drewnianej skrzyni. Co ciekawe, ten sposób przewozu żubrów stosowany jest od ponad 150 lat. W 1929 roku pierwsze dwa żubry zakupione od Ogrodu Zoologicznego w Berlinie przyjechały do Puszczy Białowieskiej właśnie w takich drewnianych skrzyniach. Skrzynie są tak zbudowane by zapewnić bezpieczeństwo i spokój zwierzętom. Żubry w czasie transportu mogą się położyć, jednak skrzynia jest zbyt wąska aby mogły się one obrócić. To ma znaczenie dla ich bezpieczeństwa, ponieważ zbyt duża przestrzeń w skrzyni mogłaby powodować szamotanie się zwierząt i doprowadzić do kontuzji. Na miejscu pieczę nad żubrami sprawuje European Bison Conservation Center of Spain (EBCC), z którym są w stałym kontakcie naukowcy z Instytutu Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjaliści czuwają nad doborem zwierząt oraz nad przebiegiem transportu. Głównym celem wymiany jest zwiększenie aktualnego zasięgu gatunku oraz stworzenie dla niego nowych stanowisk. Transporty żubrów mają również na celu uniemożliwienie kojarzenia zwierząt w bliskim pokrewieństwie, co jest kluczowe przy hodowli gatunku o tak małej zmienności genetycznej.

W ostatnich latach blisko 100 żubrów z Polski trafiło do zagranicznych ośrodków hodowlanych i populacji wolnościowych m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, Bułgarii czy Rumunii. Zawdzięczamy to staraniom zespołu specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Lasów Państwowych i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. W sumie od 1935 roku ponad 450 żubrów z Polski wspomogło restytucję tego gatunku poza granicami naszego kraju. Wymaga to jednak stałej współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Transport zwierząt został sfinansowany z projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” realizowanego w ramach Funduszu Leśnego.

Fot. Fernando Moran