17.02.2022

Intra-Palpebral Tuberculin Skin Test and Interferon Gamma Release Assay in Diagnosing Tuberculosis Due to Mycobacterium caprae in European Bison (Bison bonasus)

Test tuberkulinowy i test uwalniania interferonu gamma w diagnostyce gruźlicy wywołanej przez Mycobacterium caprae u żubrów (Bison bonasus)

Autorzy, w odpowiedzi na brak testów na gruźlicę zwalidowanych dla żubra, w pilotażowym badaniu ocenili dwa testy oparte na wykrywaniu odporności komórkowej: test uwalniania interferonu gamma (IGRA) i tuberkulinowy test skórny (TST). Badaniom przed- i poubojowym poddano dziesięć zwierząt. IGRA wykonano przy użyciu komercyjnego testu, a porównawczą TST przeprowadzono na powiekach. Zmiany chorobowe oceniano pośmiertnie i pobierano materiał do hodowli prątków. Wyizolowane szczepy poddawano genotypowaniu. W badaniu pośmiertnym u pięciu z dziesięciu osobników stwierdzono zarówno zmiany gruźlicze, jak i dodatni wynik hodowli (Mycobacterium caprae).

Autorzy stwierdzili, że u żubra, test uwalniania interferonu gamma (IGRA) jest łatwiejszy do wykonania i interpretacji niż TST. IGRA wykazał 100% zgodności w odniesieniu do „złotego standardu”, co sugeruje, że może być przydatnym testem w przyszłości.

W podsumowaniu artykułu, Autorzy wskazali, że najlepszym rozwiązaniem w diagnostyce gruźlicy u żubrów byłoby stosowanie dwóch testów równolegle, zamiast polegania tylko na jednej metodzie. Według badania, bezpośredni kontakt jest ważny w przenoszeniu choroby, a wiek zwierzęcia nie odgrywał roli w ciężkości choroby.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: