Archiwum autora Redakcja

European Union needs urgent strategy for the European bison

21.10.2022

Autorzy, zidentyfikowali problem bardzo niepewnej przyszłości żubrów w efekcie agresji Rosji na Ukrainę. Zwrócili uwagę, że obecnie ponad połowa całej populacji żubrów (50,4%) i prawie dwie trzecie populacji wolnożyjącej (61,8%) zamieszkuje kraje bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w ten konflikt zbrojny, tj. Rosję, Ukrainę i Białoruś. Naukowcy zaapelowali o pilne...

Czytaj więcej >

European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020

01.09.2022

Obszerne opracowanie naukowe pt. European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020 jest efektem współpracy Centrum Ochrony Żubra (European Bison Conservation Center), będącego międzynarodowym projektem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i Grupy Specjalistów ds. Ochrony Żubra (IUCN SSC Bison Specialists Group), działającej w ramach Międzynarodowej Unii Ochrony...

Czytaj więcej >

Legal obstacles in the eradication of bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus) – a threat to an effective reintroduction strategy

27.08.2022

Autorzy przeanalizowali praktyczne zastosowanie prawa w zakresie zwalczania gruźlicy wśród żubrów w Polsce, a także wpływ regulacji prawnych na efekty ochrony gatunków. W artykule wskazano, że przed uchwaleniem Prawa o zdrowiu zwierząt (Animal Health Law) zwalczanie bTB (Bovine tuberculosis, bTB) u żubrów w Polsce nie było wystarczająco uregulowane. Stanowiło to zagrożenie dla...

Czytaj więcej >

Partnerzy Projektu