06.04.2022

Żubry z Lutowisk jadą do Bułgarii

6 kwietnia kolejne 3 żubry wyruszą w zagraniczną podróż. Tym razem krowy odłowione z wolności w bieszczadzkim Nadleśnictwie Lutowiska dołączą do wolnego stada żubrów w Bułgarii zarejestrowanego w Księdze Rodowodowej pod nazwą NANOVITSA. Pierwsze osobniki przyjechały tam z Niemiec w 2013 roku. Po dwóch latach przyszło na świat pierwsze cielę. Przez kolejne lata skład stada zmieniał się. Zdarzały się zarówno upadki osobników jak również uzupełnianie stada przez zwierzęta z ogrodów zoologicznych. W 2019 zwierzęta przebywające dotychczas w 70 ha zagrodzie zostały z niej wypuszczone i od tej pory stado żyje na wolności. Aby uniknąć szkód w rolnictwie, które zwykle generują konflikty ze społecznością lokalną stado jest zimą dokarmiane. Dokarmianie pozwala także na monitorowanie stanu zdrowia zwierząt oraz struktury stada. Obecnie stado liczy 12 osobników, w tym 4 byki. Obszar, na którym bytują żubry położony jest w rezerwacie przyrody w Rodopach Wschodnich, pomiędzy trzema bułgarskimi gminami Krumovgrad, Kardzhali i Momchilgrad. Naturalne bariery takie jak zapora Studen kladenets, wysokie skały czy głębokie wąwozy ograniczają możliwość migracji żubrów.

Dla tego obszaru typowy jest mozaikowy krajobraz mieszanych lasów liściastych z dominacją dębu i grabu, a w wyższej części obszaru przeważają stare lasy bukowe. W przeszłości na tym terenie przeprowadzone były pomyślne wsiedlenia jelenia szlachetnego i konika polskiego.

Wywóz bieszczadzkich żubrów do Bułgarii dofinansowany jest z Funduszu Leśnego w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w przez Lasy Państwowe”, realizowanego z sukcesem od 2017 roku, przed Lasy Państwowe, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.