14.04.2022

Czynna ochrona populacji żubra – zapraszamy na warsztaty w Jaśliskach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na warsztaty  pn. Czynna ochrona populacji żubra, które odbędą się w dniu 13 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego introdukcji w Nadleśnictwie Rymanów.

Program warsztatów

10:00 – rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW

10:50 – „Opieka nad wolnym stadem żubrów” – Krzysztof Żoch

11:20 – „Żubry w Bieszczadach” – Maciej Ciuła, RDLP Krosno

11:50 – przerwa kawowa

12.10 – „Profilaktyka i monitoring zdrowia żubra” – Wojciech Bielecki, SGGW

12:50 – „Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów” – Daniel Klich, SGGW

13:20 –  Podsumowanie i dyskusja – Wanda Olech, SGGW           

14.20- zakończenie

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani ewentualnego noclegu.

Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać wypełnić formularz zgłoszeniowy

Warsztaty finansowane są z projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.

Zapraszamy do udziału.

Fot. Katarzyna Borek