18.07.2022

Prevalence and Genetic Diversity of Trueperella pyogenes Isolated from Infections in European Bison (Bison bonasus)

Występowanie i różnorodność genetyczna Trueperella pyogenes wyizolowanych od zakażonych żubrów (Bison bonasus)

Autorzy badań wykazali, że w badanej populacji żubrów w Polsce (Puszcza Białowieska (N=137), Puszcza Knyszyńska (N=35), Puszcza Borecka (N=37), Pszczyna (N=37) i Bieszczady (N=26), Niepołomice (N=12), Gołuchów (N=11), Kiermusy (N=7), Bałtów (N=6), Warszawa (N=5), Smardzewice (N=4), Międzyzdroje (N=3), Gdańsk (N=3), Ustroń (N=2), Poznań (N=2) i Janów Lubelski (N=1)) częstość występowania zakażeń T. pyogenes jest stosunkowo wysoka.

Autorzy stwierdzili znaczne zróżnicowanie genetyczne wyizolowanych szczepów i wskazali, że różne czynniki wirulencji są związane z patogennością tej bakterii. Wyniki uzyskane w tym badaniu dostarczyły cennych danych na temat rozpowszechnienia, patogenności i różnorodności genetycznej T. pyogenes u żubrów. Kolejny raz dowiedziono znaczenia stałego monitoringu dla ochrony żubrów.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: