10.08.2022

The influence of Percoll® density gradient centrifugation before cryopreservation on the quality of frozen wisent (Bison bonasus) epididymal spermatozoa

Wpływ wirowania w gradiencie gęstości Percoll® przed kriokonserwacją na jakość mrożonych plemników najądrzowych żubra (Bison bonasus)

Autorzy prowadzili badania nad możliwością wirowania w gradiencie gęstości Percoll®, w celu poprawy jakości plemników żubra po kriokonserwacji. Próbki plemników analizowano za pomocą systemu komputerowej analizy nasienia i cytometrii przepływowej.

W efekcie badań, Autorzy stwierdzili, że wirowanie w gradiencie gęstości Percoll® spowodowało zwiększenie odsetka plemników ruchliwych i większy udział plemników o prawidłowej morfologii i prawidłowej funkcjonalności. Jednocześnie zaobserwowali znaczne zmniejszenie całkowitej liczby gamet. Koncentracja zamrożonych plemników była nadal wystarczająca do uzyskania z każdego najądrza kilku pełnych dawek inseminacyjnych sugerowanych dla bydła.

Autorzy wysnuli wnioski, że przy tworzeniu wysokiej jakości rezerwy genetycznej, dla celów zapłodnienia in vitro, eliminacja detrytusu i poprawa ogólnej jakości próbek jest ważniejsza niż całkowita liczba plemników, a uzyskanie wyższej jakości plemników po rozmrożeniu uzasadnia oczyszczanie próbek przez wirowanie w gradiencie gęstości Percoll® przed procesem kriokonserwacji.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: