21.10.2022

European Union needs urgent strategy for the European bison

Unia Europejska potrzebuje pilnej strategii dla żubra

Autorzy, zidentyfikowali problem bardzo niepewnej przyszłości żubrów w efekcie agresji Rosji na Ukrainę. Zwrócili uwagę, że obecnie ponad połowa całej populacji żubrów (50,4%) i prawie dwie trzecie populacji wolnożyjącej (61,8%) zamieszkuje kraje bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w ten konflikt zbrojny, tj. Rosję, Ukrainę i Białoruś. Naukowcy zaapelowali o pilne wypracowanie strategii ochrony gatunku na szczeblu unijnym.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: