16.01.2023

From wisent to the lab and back again—a complex SNP set for population management as an effective tool in European bison conservation

Od żubra do laboratorium i z powrotem — kompleksowy zestaw markerów SNP do zarządzania populacją jako skuteczne narzędzie ochrony żubrów

Autorzy badań wskazali właściwe zarządzanie i monitoring genetyczny współczesnej populacji żubra (Bison bonasus) jako jedne z najważniejszych zadań związanych z ochroną tego gatunku.
Celem przeprowadzonych badań było stworzenie panelu markerów SNP (polimorfizmu pojedynczego nukleotydu), który  będzie można wykorzystać do rutynowego, niskokosztowego genotypowania żubrów. W badaniach wykorzystano specjalnie zaprojektowaną mikromacierz do genotypowania dużej liczby żubrów, w sumie 455 próbek pochodzących od osobników z dwóch linii genetycznych.
W wyniku tej analizy Autorzy wybrali wysoce informatywne markery oraz zaproponowali:

  • panel 20 markerów SNP do wykrywania hybrydyzacji z bydłem domowym (Bos taurus) i bizonem amerykańskim (Bison bison),
  • panel 50 markerów SNP do identyfikacji osobników i ich rodziców,
  • panel 30 markerów SNP do oceny przynależności do linii genetycznej.

Panele te mogą być używane razem lub niezależnie w zależności od celu badawczego i mogą być stosowane różnymi metodami.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: