Ludzie Żubra

Prof. dr hab. Wanda Olech

Pracuje w SGGW na stanowisku profesora i od 2012 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach.  W 1982 roku uzyskała stopień magistra zootechnika, w 1987 roku obroniła pracę doktorską, w 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego a w 2015...

LOREM IPSUM

Ważnym aspektem projektu jest prowadzenie wszechstronnego monitoringu stad żubrów, w którego skład wchodzą monitoring zmienności genetycznej, zdrowia, rozmieszczenia przestrzennego oraz monitoring przyrodniczy siedlisk. Są to działania prowadzone od lat przez wykwalifikowanych specjalistów, gwarantujące bezpieczne prowadzenie populacji i mieszczące się w kanonie dobrych praktyk.