30.01.2018

O żubrach w Puszczy Augustowskiej

W ciągu najbliższych tygodni utworzone zostanie nowe stado żubrów w Puszczy Augustowskiej. Co prawda pomysł wsiedlenia żubrów na tym terenie zrodził się już kilka lat temu, ale realizacja planów wymaga sporo czasu. Należało przeprowadzić badania akceptacji społecznej dla planowanych działań, wybrać odpowiednie miejsce dla zwierząt, przeprowadzić niezbędne badania terenowe, utworzyć zagrodę aklimatyzacyjną i uzyskać odpowiednie zgody, aby całe przedsięwzięcie odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem.
W rezultacie stado zostanie utworzone już w tym roku, a grupę założycielską będzie stanowić 8 osobników. Zostaną one starannie wyselekcjonowane spośród żubrów zamieszkujących tereny Puszczy Boreckiej. Zwierzęta zostaną przetransportowane i umieszczone w zagrodzie aklimatyzacyjnej, gdzie spędzą około miesiąca. Po okresie kwarantanny żubry zostaną wypuszczone na wolność. Docelowo Puszczę Augustowską ma zasiedlać stado liczące około 50 osobników.
Tworzenie takich małych populacji jest działaniem, mającym na celu ograniczenie transmisji chorób pomiędzy poszczególnymi stadami. Rozmieszczenie poszczególnych stad wiąże się też z rozszerzeniem zasięgu występowania żubra w Polsce.
Działanie prowadzone jest w ramach projektu “Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”.
Artykuł na ten temat pojawił się na portalu agropolska.pl, który przeczytać można tutaj.