05.02.2018

Z puszczy na pola rzepaku

Żubr jest gatunkiem sztandarowym dla ochrony polskiej przyrody, jednak z uwagi na specyfikę gatunku wymaga on odpowiedniego nadzoru.
Pozostawiona bez opieki zwiększająca się z roku na rok populacja poszukuje nowych miejsc żerowania . W niekontrolowany sposób zwierzęta opuszczają tereny dla nich przeznaczone. Żerują na prywatnych polach, powodując szkody w uprawach. Powstaje w ten sposób konflikt z odnotowującymi rokrocznie ogromne straty finansowe rolnikami.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym.

Produkcja: SZKIEŁKO I OKO & VIDEO RECORD dla SGGW