15.02.2018

Kolejne dwa osobniki w Puszczy Augustowskiej

Puszcza Augustowska przywitała dwa kolejne żubry. Wraz z trzema krowami i bykiem przewiezionymi wcześniej stworzą stado założycielskie subpopulacji augustowskiej.
Najbliższe tygodnie spędzą w zagrodzie aklimatyzacyjnej, przystosowując się do nowych warunków. Wypuszczenie zwierząt na wolność nastąpi wiosną.

Docelowo Puszczę Augustowską ma zamieszkiwać stado liczące około 50 osobników.
Tworzenie małych populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Działanie ma na celu rozmieszczenie żubrów w różnych kompleksach leśnych na terenie Polski, co zminimalizuje prawdopodobieństwo transmisji chorób pomiędzy populacjami i wpłynie korzystnie na dobrostan zwierząt.