07.02.2018

Pierwsze żubry w Puszczy Augustowskiej

Od kilku lat trwały konsultacje i badania związane z utworzeniem stada żubrów w Puszczy Augustowskiej. Ich zwieńczeniem w zeszłym tygodniu było wypuszczenie pierwszych czterech żubrów do zagrody aklimatyzacyjnej.
Trzy młode krowy i jeden młody byk pozostaną w zagrodzie przez najbliższych kilka tygodni. Będzie to dobra okazja do przystosowania się do nowych warunków.
Wkrótce dołączą do nich kolejne osobniki, z którymi stworzą stado założycielskie subpopulacji augustowskiej. Wypuszczenie zwierząt na wolność nastąpi wiosną.
Docelowo Puszczę Augustowską ma zamieszkiwać stado liczące około 50 osobników.
Tworzenie małych populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Działanie ma na celu rozmieszczenie żubrów w różnych kompleksach leśnych na terenie Polski, co zminimalizuje prawdopodobieństwo transmisji chorób pomiędzy populacjami i wpłynie korzystnie na dobrostan zwierząt.