25.02.2019

Kontraktacja łąk 2019

W związku z realizacją Zadania badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu „Kompleksowy ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:
1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna powierzchnia łąki – 0,5 ha).
2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeń).
3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległość – 500 m).
4. Prawo do dysponowania łąkami (własność lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).

Szczegóły –> klik

Fot. Janusz Sochacki