22.09.2021

Pregnancy in European bison (Bison bonaus) with generalized tuberculosis – no evidence of vertical transmission

Ciąża u żubrów (Bison bonaus) z uogólnioną gruźlicą – brak dowodów na transmisję pionową

Autorzy badali przypadek ciężarnej samicy z uogólnioną gruźlicą, w celu potwierdzenia ewentualnej transmisji pionowej choroby na 12-tygodniowy płód. W efekcie, z płuc i węzłów chłonnych ciężarnej samicy wyizolowano prątki, natomiast wyniki dla fragmentów układu rozrodczego były ujemne. Z tkanek płodu nie wyizolowano prątków. Autorzy wykluczyli transmisję wertykalną, zaznaczając, że nie można zakładać, że do zakażenia nie doszłoby w miarę postępu ciąży.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: