22.09.2021

Relacja z XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane były  podczas XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, która odbyła się w dniach 9-10 września 2021 r.

Konferencja organizowana  corocznie przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów to najważniejsze wydarzenie naukowe roku dla pasjonatów żubra.

Od 18 lat raz w roku żubrolodzy z całego świata spotykają się by wymienić doświadczenia i podzielić się wynikami badań.

Podczas 2 dni odbyło się  VI sesji tematycznych, w których udział wzięło blisko 50 prelegentów.

Uczestnicy usłyszeli wiele fascynujących referatów i posterów dotyczących projektów ochrony żubra w krajach Europy, prawnych aspektów i ochrony zdrowia gatunku oraz  genetyki i ekologii żubra.

Prelegenci z Rosji , Rumunii, Hiszpanii a nawet Azerbejdżanu zaprezentowali najnowsze wyniki  badań naukowych.

Nie zabrakło także naszych  najbliższych sąsiadów z Niemiec, Białorusi czy Litwy.

Polecamy zapoznanie się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji.

Materiały konferencyjne oraz streszczenia publikacji

Fot. M. Sobczuk