25.01.2022

Wymiana obroży u krowy w Nadleśnictwie Żednia

19 grudnia 2021 r.  wymieniona została obroża telemetryczna u krowy o imieniu Karpina. W tym celu żubrzyca została uśpiona, a po zdjęciu starej i założeniu nowej obroży skutecznie wybudzona.

Dzięki obrożom telemetrycznym można obserwować zachowania żubrów zdalnie, bez konieczności niepokojenia ich.  Obroże telemetryczne są również nieocenioną pomocą w zarządzaniu populacją gatunku. Nadajniki GPS przesyłają do systemu informację o swojej lokalizacji. Zebrane dane pozwalają, m.in. na tworzenie map, dzięki którym wiadomo po jakim obszarze porusza się stado.

Niezliczona ilość danych na temat zachowania danego stada pozwala także na wybranie zimowego miejsca dokarmiania żubrów. W Nadleśnictwie Żednia od paru lat jest to stałe miejsce w leśnictwie Sokole. Aktualnie trwa sezon dokarmiania. Od listopada 2021 r. do końca marca 2022 r. żubry będą dokarmiane burakami pastewnymi, owsem oraz sianem.

Cenne dane z nadajników telemetrycznych zbierane są także w aplikacji Obserwator Żubrów stworzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Pozwala ona administratorom śledzić zdalnie jak przemieszczają się żubry z obrożami w całej Polsce. Aplikacja ma także na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym dodawanie własnych obserwacji żubrów do ogólnodostępnej bazy danych.

Fot. i tekst: Justyna Bójko