27.01.2022

Czy obecność ludzi stresuje żubry przebywające w zagrodach?

Zagrody pokazowe żubrów odgrywają istotną rolę w edukacji. Wpływ obecności odwiedzających na dobrostan zwierząt w niewoli może być bardzo różny. Reakcja zwierząt na obecność ludzi jest trudna do przewidzenia, ponieważ nawet blisko spokrewnione gatunki wykazują różny poziom tolerancji na niewolę. Naukowcy zbadali jak to wygląda u żubrów przebywających w kilku polskich zagrodach.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami tych badań opublikowanymi w Acta Veterinaria Scandinavica

Klich D., Łopucki R., Gałązka M., Ścibor A., Gołębiowska D., Brzezińska R., Kruszewski B., Kaleta T., Olech W. 2021. Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds. Acta Veterinaria Scandinavica

 

fot. Archiwum Nadleśnictwa Borki