01.02.2022

The use of information granules to detect anomalies in spatial behavior of animals

Wykorzystanie zagęszczeń informacyjnych do wykrywania anomalii w zachowaniu przestrzennym zwierząt

Autorzy przedstawili nowatorskie zastosowanie zagęszczeń informacyjnych w badaniach zachowań przestrzennych żubra (Bison bonasus). Badania oparte były na danych GPS. W wyniku serii eksperymentów numerycznych, Autorzy stwierdzili, że wskazane podejście pozwala wykryć zarówno anomalie, jak i prawidłowości w zachowaniu żubrów, gatunku ważnego dla lokalnych ekosystemów. Po zastosowaniu metody możliwa jest selekcja danych do pogłębionych analiz ekologicznych z uwzględnieniem takich czynników jak właściwości siedliska, antropopresja, pora dnia czy pogoda.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: