27.08.2022

Legal obstacles in the eradication of bovine tuberculosis in European bison (Bison bonasus) – a threat to an effective reintroduction strategy

Przeszkody prawne w zwalczaniu gruźlicy bydła u żubrów (Bison bonasus) – zagrożenie dla skutecznej strategii reintrodukcji

Autorzy przeanalizowali praktyczne zastosowanie prawa w zakresie zwalczania gruźlicy wśród żubrów w Polsce, a także wpływ regulacji prawnych na efekty ochrony gatunków. W artykule wskazano, że przed uchwaleniem Prawa o zdrowiu zwierząt (Animal Health Law) zwalczanie bTB (Bovine tuberculosis, bTB) u żubrów w Polsce nie było wystarczająco uregulowane. Stanowiło to zagrożenie dla skutecznej strategii reintrodukcji żubrów, opartej na tworzeniu większych metapopulacji i utrzymywaniu małych, izolowanych stad rezerwuarowych. W obecnym systemie prawnym kompetencje do zapobiegania chorobom zakaźnym zostały jasno przypisane Powiatowym Lekarzom Weterynarii.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: