01.09.2022

European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020

Obszerne opracowanie naukowe pt. Żubr (Bison bonasus) Strategiczny Przegląd Statusu Gatunku 2020 jest efektem współpracy Centrum Ochrony Żubra (European Bison Conservation Center), będącego międzynarodowym projektem Stowarzyszenia Miłośników ŻubrówGrupy Specjalistów ds. Ochrony Żubra (IUCN SSC Bison Specialists Group), działającej w ramach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Ewolucyjne pochodzenie gatunku Bison bonasus
 3. Rozmieszczenie w ujęciu historycznym i geograficznym
 4. Biologia i ekologia populacji
 5. Użyteczność siedlisk
 6. Kwestie genetyczne
 7. Rozmieszczenie i struktura światowej populacji żubra na koniec 2020r.
 8. Prawny status i ochrona żubra w krajach europejskich
 9. Zarządzanie stadami wolnożyjącymi
 10. Zarządzanie stadami zagrodowymi (żywienie, hodowla, profilaktyka)
 11. Choroby, status zdrowotny, dobrostan
 12. Główne zagrożenia dla ochrony żubra
 13. Zalecenia i kokluzje
  Spis literatury
  Załączniki

Wersja drukowana została wydana nakładem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów


Pełna treść opracowania jest dostępna w trybie Open Access na stronie Centrum Ochrony Żubra (European Bison Conservation Center):


Należy cytować: Olech, W. and K. Perzanowski (eds.). 2022. European Bison (Bison bonasus) Strategic Species Status Review 2020. IUCN SSC Bison Specialist Group and European Bison Conservation Center, Warsaw. Pp: 1-138