05.09.2022

European Bison Species Strategic Review – perspectives and challenges

Opracowanie „European Bison Species Strategic Review” – perspektywy i wyzwania

Autorzy omówili zawartość dokumentu „European Bison Species Strategic Review 2020” oraz przedstawili nowe poważne zagrożenia dla żubra: wojnę w Ukrainie oraz konsekwencje nieścisłości wybranych zapisów nowego prawa o zdrowiu zwierząt, obowiązującego w Unii Europejskiej. Przedstawili również wielowątkowy proces publikacji dokumentu „European Bison Species Strategic Review 2020” w wersji elektronicznej oraz drukowanej.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: