05.09.2022

Reproduction parameters of wisent in ex situ condition

Parametry rozrodu w populacji żubra ex situ

Autorki przeanalizowały 8 wybranych stad, w latach 1998–2017, na podstawie informacji zawartych w Księdze Rodowodowej Żubrów w celu obliczenia parametrów rozrodu współczesnej populacji żubrów ex situ. W wyniku badań stwierdziły, że większość samic urodziła swoje pierwsze cielę w wieku od 5 do 6 lat. Średnia liczba cieląt we wszystkich stadach wyniosła 9,2 (SD = 3,08). Współczynnik płodności wyniósł: 58,43% (SD = 21,33). Rozkład płci przy urodzeniu nie odbiega od oczekiwanego stosunku 1:1.  Autorki zaobserwowały nasilenie zjawiska rozchwiania sezonowości rozrodu oraz skutki działań hodowców w obniżeniu parametrów rozrodu.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: