17.03.2023

Artificial waterholes for European bison as biodiversity hotspots in forest ecosystems: ecological effects of species reintroduction activities

Celem prezentowanych badań było zbadanie wpływu tworzonych wodopojów dla żubrów na rozwój lokalnych populacji płazów i ważek (Odonata) oraz nowych żerowisk dla nietoperzy.

Autorzy zbadali 15 zbiorników wodnych w Nadleśnictwie Augustów położonych w północno-wschodniej Polsce (pięć oczek wodnych dla żubrów, utworzonych w latach 2013–2014, cztery zbiorniki półnaturalne przekształcone w oczka wodne dla żubrów w 2018 r. i sześć zbiorników naturalnych). Ważki badano w latach 2021–2022; płazy w 2018 i 2020 roku; i nietoperze w latach 2018, 2019 i 2020.

W sumie stwierdzono 24 gatunki ważek (Odonata), 10 gatunków płazów i 13 gatunków nietoperzy. Wyniki inwentaryzacji trzech grup taksonomicznych z wykorzystaniem różnych wariantów porównawczych wskazują na istotny wpływ utworzenia oczek wodnych dla żubrów na bioróżnorodność ekosystemu leśnego.

Autorzy stwierdzili, że wodopoje dla żubrów wykazują lepszą odporność na wysychanie niż zbiorniki naturalne. Ponadto utworzone wodopoje szybciej się nagrzewają, zapewniając płazom lepsze warunki. Powierzchnia zbiorników i ich odsłonięta okolica sprzyja owadom (w tym ważkom), które są źródłem pożywienia dla nietoperzy, stając się dla nich atrakcyjnym żerowiskiem.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: