18.04.2023

Ten years of animal tuberculosis monitoring in free-living European bison (Bison bonasus) in Poland

W latach 1996–2012 odnotowano dwa ogniska gruźlicy zwierzęcej w populacji wolno żyjących żubrów (Bison bonasus caucasicus) w Bieszczadach na południu Polski.

Od tamtego momentu wszystkie żubry padłe w Polsce były badane pod kątem gruźlicy. Badane żubry pozyskano w drodze eliminacji przeprowadzanych ze względu na zły stan zdrowia lub padłych z przyczyn naturalnych. W ciągu ostatnich 10 lat przebadano łącznie 159 żubrów.
Osobniki pochodziły z czterech regionów Polski (Puszcza Białowieska, Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska), nie tylko z obszaru, gdzie gruźlica jest nadal endemiczna.
Mycobacterium bovisMycobacterium avium spp. hominisuis zidentyfikowano w dwóch różnych stadach. Izolacja M. bovis z materiału pochodzącego od żubrów była pierwszym opisanym przypadkiem w Polsce. Dotychczas jedynym czynnikiem sprawczym gruźlicy stwierdzonym u żubrów w Polsce, zarówno w stadach dzikożyjących, jak i w niewoli, był Mycobacterium caprae. Wyizolowany spoligotyp M. bovis nie był dotychczas rejestrowany w międzynarodowych bazach spoligotypów. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę monitorowania gruźlicy żubrów w Polsce.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: