11.04.2023

Genetic diversity of wisent Bison bonasus based on STR loci analyzed in a large set of samples

Różnorodność genetyczna u żubra Bison bonasus na podstawe analizy loci STR w dużym zestawie próbek

Celem pracy było przedstawienie i podsumowanie wieloletniego monitoringu genetycznego prowadzonego na światowej populacji żubra. W badaniach zgenotypoano 2227 żubrów z dwóch linii genetycznych (LC i LB) i różnych populacji, analizując 10 loci mikrosatelitarnych. Stwierdzono niski poziom polimorfizmu, tylko 2,7 alleli na locus i znacznie niższe wartości obserwowanej heterozygotyczności (odpowiednio 0,380 i 0,348 w liniach LC i LB) niż oczekiwanej heterozygotyczności.

Na podstawie badań, Autorki stwierdziły, że różnica między liniami jest zauważalna tylko w proporcjach alleli, zatem liczba markerów okazała się niewystarczająca do rozróżnienia dwóch linii genetycznych. Autorki zaprezentowały również dystans genetyczny, obliczony dla czterech populacji wolnożyjących, bytujących blisko siebie. Stwierdziły m.in. że jedna z populacji charakteryzuję się większym dystansem genetyczny względem pozostałych, co może być efektem dryfu genetycznego.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: