25.04.2023

Learn the past and present to teach the future — role of active surveillance of exposure to endemic and emerging viruses in the approach of European bison health protection

Celem badania była analiza rozpowszechnienia i identyfikacja czynników ryzyka zakażeń wirusami wpływającymi na rozrodczość (BVDV, BoHV-1 i BoHV-4), powodującymi choroby układu oddechowego (BRV3, BAdV-3 i BRSV) oraz wirusami przenoszonymi przez wektory (BTV i SBV).

W latach 2016-2023 z 24 stad żubrów żyjących na wolności i w warunkach zagrodowych do testów wirusologicznych pobrano ponad 600 próbek surowicy, 270 próbek tkanki płuc oraz 284 wymazy z nosa. Seroprewalencja (odsetek populacji dotkniętej wirusem) wahała się od niskiej (0,3–6,1% dla BVDV, BoHV-1 i BoHV-4), i średniej (15,9% dla BRSV i 22,1% dla BTV) do wysokiej (43,3% dla BRV3, 59,5% dla BAdV-3, i 69,5% dla SBV).

Autorzy zaobserwowali, że międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe ryzyko endemicznych infekcji wirusowych jest zależne od zagęszczenia, natomiast nie wykazali wpływu czynników antropogenicznych na rozprzestrzenianie się infekcji u wolno żyjących żubrów. Autorzy stwierdzili, że BTV (wirus wywołujący chorobę niebieskiego języka) już nie funkcjonuje w obiegu, podczas gdy SBV(wirus ze Schmallenbergu) stał się endemiczny.

Większa ekspozycja na wirusy u żubrów wyeliminowanych na podstawie decyzji lekarza weterynarii wskazuje na znaczenie nadzoru eksperckiego dla zwalczania i zapobiegania chorobom.)

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: