29.04.2023

Konferencja podsumowująca projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

W dniu 21 kwietnia 2023, w Supraślu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Projekt trwający od połowy 2019 roku osiągnął niemal wszystkie kamienie milowe a zatem nadszedł czas na podsumowania.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 100 osób. Jako goście honorowi w konferencji wzięli udział: Pani Minister Małgorzata Golińska Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,  Pan Dyrektor Jan Tabor z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Pani Karolina Paulewicz- Bazała z Centrum Koordynacji Lasów Państwowych,  Pan Zenon Angielczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pani Anna Kuśka-Ciba z RDLP w Katowicach oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, RDOŚ w Białymstoku i RDLP w Krośnie.  Po otwarciu konferencji koordynator projektu dziękowała instytucjom wspierającym ochronę żubra wręczając im pisemne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i wspieranie gatunku. Po serii krótkich przemówień gości honorowych rozpoczęła się prezentacja wyników projektu. Wszyscy przemawiający goście zgodzili się co do tego , że żubra należy chronić i wspierać jednak bez pomocy Lasów Państwowych nie jest to w Polsce możliwe, gdyż ochrona tego gatunku wymaga zarówno funduszy jak i przestrzeni.

Konferencja została nagrana oraz udostępniona na kanale YouTube Nauka/ Science SGGW.