O żubrach

30.11.2017
Fot. M. Januszczak

Perspektywy

Od początku najistotniejszym celem restytucji żubra było powiększenie populacji gatunku poprzez wzrost liczby stad zarówno w niewoli, jak i na wolności. Pomimo niewątpliwych sukcesów tego programu, cel ten jest nadal aktualny, a gatunek wciąż zagrożony. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody takson jest bezpieczny, jeśli liczebność dorosłych, zdolnych do rozrodu osobników przekroczy 10 tysięcy. Według danych Księgi Rodowodowej Żubrów na koniec 2016 roku, wielkość całej zarejestrowanej populacji wynosiła około 6500 osobników. W Polsce natomiast żyło prawie 1700 żubrów, z czego prawie 86% na wolności.