11.05.2022

Establishment of a Wisent (Bison bonasus) Germplasm Bank

Utworzenie Banku Zarodków Żubra (Bison bonasus)

Badania miały na celu udoskonalenie strategii ochrony żubra poprzez utworzenie banku zarodków żubra, opartego na następujących procedurach: izolacja i dojrzewanie in vitro (IVM) oocytów, zapłodnienie in vitro (IVF) dojrzałych oocytów, hodowla zarodków in vitro (IVC) oraz kriokonserwacja zarodków. Naukowcy łącznie uzyskali i witryfikowali sześć zarodków (jedną morulę i pięć wczesnych blastocyst). Pięć z nich poddano transferowi międzygatunkowemu do bydła (Bos taurus). W 41 dniu po zapłodnieniu na podstawie badań USG, P4 i PAG wykryto 3 z 5 ciąż. Jednakże w 86 dniu po zapłodnieniu nie zaobserwowano żadnej ciąży, co wskazuje na resorpcję zarodka.
Autorzy stwierdzili, że pozyskiwanie zarodków żubra in vitro, a następnie kriokonserwacja w celu stworzenia banku zarodków żubra, może być wdrożone do programu ochrony żubra.


Pełna treść artykułu jest dostępna w trybie Open Access na stronie czasopisma: